Naast een persoonlijke consultatie in mijn praktijk te Waregem kan u ook
een e-consult opstarten. Dit is gratis en volledig vrijblijvend.




- Vul het onderstaande formulier volledig in.
- Uw problematiek wordt door mij persoonlijk geanalyseerd.
- U onvangt gratis en geheel vrijblijvend mijn voorstel.
- Desgewenst kan u mijn voorgestelde bachbloesemmix aankopen.

- De kostprijs voor aankoop van een persoonlijke bachbloesemmix
- bedraagt 45€
. (gratis verzending)




Naam*
Voornaam*
Sraat + nr
Postcode*
Woonplaats
Geboortedatum
Tel
E-mail*






Is vaak angstig of bezorgd zonder reden.
Heeft een onverklaarbaar naar gevoel.
Heeft nare voorgevoelens.
Heeft vaak het gevoel om de controle te verliezen over zichzelf.
Is soms bang dat hij/zij iemand anders iets gaat aandoen.
Reageert vaak onredelijk en opvliegend met woedeuitbarstingen.

Is vaak verlegen of bloost gemakkelijk.
Is vaak nerveus en zenuwachtig.
Is vaak angstig voor concrete en benoembare zaken (vb hoogtevrees, spinnen, etc.)

Voelt zich overdreven bezorgd / beschermend over anderen.
Voelt zich vaak onredelijk ongerust over zijn naasten.
Maant anderen tot vervelens toe tot voorzichtigheid aan.

Voelt zich nu (of zeer dikwijls) in paniek. Zelfs doodsangst.
Wordt soms 's nachts wakker door nachtmerries.
Voelt zich soms 'verlamd' van schrik.

Twijfelt vaak aan zichzelf of eigen mening.
Vraagt vaak bevestiging aan anderen.
Voelt vaak een gebrek aan zelfvertrouwen.

Wordt gemakkelijk ontmoedigd door kleine hindernis of tegenslag.
Ontbreekt het zich vaak aan doorzettingsvermogen.
Zakt gemakkelijk weg in pessimisme.

Voelt zich vaak hopeloos en verloren.
Probeert soms bepaalde behandelingen om anderen te plezieren maar gelooft er zelf niet in.
Heeft alle hoop op verbetering opgegeven.

Heeft vaak moeite om 's ochtends op gang te komen (maandagmorgengevoel).
Geestelijke futloosheid en vermoeidheid.
Voelt zich al mij bij de gedachte aan bepaalde taken.

Heeft moeite met keuzes maken.
Heeft vaak last van stemmingswisselingen.
Zich besluiteloos voelen.

Heeft vaak het gevoel dat de ambitie te hoog gegrepen is.
Heeft het gevoel dat men op een belangrijk kruispunt in het leven staat.
Heeft het gevoel dat men de ware zin van het leven nog niet heeft gevonden.

Dagdromer. Voelt zich vaak afwezig en verstrooid.
Bouwt vaak luchtkastelen.
Voelt zich vaak slaperig en slaapt meer dan nodig.

Heeft vaak een gevoel van heimwee en verheerlijkt het verleden.
Kan negatieve ervaringen uit het verleden niet loslaten.
Heeft vaak spijt van niet afgeronde zaken of 'gemiste kansen'.

Berust zich in zijn lot.
Laat snel de armen hangen.
Voelt zich soms apatisch, gelaten en ongeïnteresseerd.

Voelt zich helemaal opgebrand.
Totale uitputting, geestelijk en lichamelijk.
Overwerkt.

Voortdurend piekeren en tobben.
Heeft moeite met inslapen omwille van de malende gedachten.
Kan zich niet concentreren op zijn taak omwille van actuele of dreigende problemen.

Voelt zich soms neerslachtig en depressief zonder enige gekende oorzaak.
Voelt zich soms geïsoleerd.
Heeft soms wisselende stemmingen zonder duidelijke reden.

Maakt telkens dezelde fouten. Leer niet uit zijn of haar fouten.
Blijft vaak hangen in oude (slechte) gewoontes.
Raakt moeilijk vooruit in het leven.

Handelt liever de eigen problemen zelf af.
Is vaak overdreven gereserveerd en afstandelijk.
Heeft soms weinig inlevingsvermogen en overdreven rationeel.

Is altijd ongeduldig, jachtig en gehaast.
Is prikkelbaar en vaak opvliegend.
Werkt soms liever alleen om op eigen (hoog) tempo te kunnen werken.

Is egocentrisch ingesteld en praat vaak over eigen problemen.
Kan niet tegen alleen zijn en eist vaak aandacht op.
Kan soms onophoudelijk praten. Praatziek.

Ontkent vaak problemen of zorgen.
Verstopt zorgen vaak achter een vrolijk masker en brengt anderen graag aan het lachen.
Gaat conflicten uit de weg om de sfeer niet te bederven.

Kan zich moeilijk aanpassen aan nieuwe situaties. (Nieuwe job, verhuis, school, ...)
Is soms gemakkelijk te beïnvloeden ondanks eigen gemaakte keuze.
In een geladen sfeer slorpt men de spanningen op als een spons.

Kan moeilijk neen zeggen.
Laat zich gemakkelijk domineren.
Cijfert zichzelf weg om anderen te plezieren.

Is vaak jaloers of afgunstig.
Voelt vaak haat, nijd en wantrouwen.
Koestert vaak wraakgevoelens of heeft leedvermaak.

Een gebrek aan zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen.
Faalangst. Is bang om te mislukken.
Sterk minderwaardigheidsgevoel.

Is te streng voor zichzelf en voelt zich vaak onterecht schuldig.
Kan zichzelf geen enkele fout vergeven.
Is vaak ontevreden met behaalde resultaten.

Te groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Heeft soms het gevoel dat verantwoordelijkheden boven het hoofd groeien.
Verliest het zelfvertrouwen wanneer iets niet lukt.

Intens lijden na bijvoorbeeld verlies van dierbare of relatiebreuk.
Voelt zich radeloos en aan de grens van zijn draagvermogen.
Ziet geen uitweg meer en voelt zich wanhopig.

Zit met een onverwerkt trauma of schok.
Voelt zich ontroostbaar door een verlies uit het verleden.
Kan een gebeurtenis maar niet afsluiten en verwerken.

Voelt zich vaak verbitterd en wraakzuchtig.
Vindt anderen verantwoordelijk voor eigen mislukkingen.
Zwartkijker. Het glas is altijd halfleeg ipv halfvol.

Overdreven prestatiedrang. Workaholic.
Overdreven plichtsgevoel. Stelt plicht soms boven eigen geluk.
Is vaak moe en uitgeput maar stopt niet en klaagt zelden.

Voelt zich vaak vies en vuil. Smetvrees.
Overdreven perfectionistisch. Drang naar orde.
Verliest zich soms in details, obsessie of fixatie.

Is bezitterig en manipuleert vaak zijn naasten.
Eist soms op overdreven wijze aandacht op anderen.
Gebruikt soms zaken als ziekte of tekortkomingen om aandacht op te eisen.

Idialistisch en verdraagt geen onrechtvaardigheid.
Wereldverbeteraar. Wil overtuigen ten koste van alles.
Pleegt roofbouw op eigen krachten uit overenthousiasme.

Is overdreven dominant en neemt al te graag de leiding.
Voelt vaak de aandrang om gelijk te hebben.
Autoritair. Duldt geen tegenspraak.

Kan anderen moeilijk een compliment geven.
Heeft vaak vooroordelen en moeite met 'anders zijn'.
Stoort zich vaak aan zwakheden of gewoonten van anderen.

Is enorm streng en hard voor zichzelf.
Voelt zich onbuigzaam en streeft tot elke prijs perfectie na.
Kan moeilijk genieten.